Privacy Policy

Who Is Collecting the Data?

Sadholms Akademi, organisationsnummer 730619-XXXX, adress Äspereds skogsväg 107, 424 57 Gunnilse (nedan kallad FÖRETAGET) behandlar personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). FÖRETAGET är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

How Is the Collected Data Used?

För att FÖRETAGET ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

FÖRETAGET är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av beställningar av varor och tjänster
 • Statistik och uppföljning
 • Kontakt med FÖRETAGET
 • Besök och konton på vår webbplats
 • Hantering av våra nyhetsbrev och andra utskick
 • Hantering av betalningar
 • Publicering av material på vår webbplats och sociala medier

What Data Is Being Collected?

När du registrerar ett konto på vår webbplats registrerar vi följande uppgifter: namn, epostadress, lösenord (i krypterad form), IP-adress, i förekommande fall adressuppgifter och besöksstatistik på webbplatsen.

För kunder sparar vi följande personuppgifter: namn, epostadress, adress, telefonnummer, köp- och betalhistorik, användning av digitala tjänster såsom webbplats/nyhetsbrev, samt utvärderingar av kurser som man deltagit i.

Will the Data Be Shared with Third Parties or Third Countries?

FÖRETAGET kan behöva dela personuppgifter med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t ex leverantör av it-tjänster såsom webbhotell, lagring/säkerhetskopior, statistikinsamling av besök på vår webbplats, nyhetsbrev, betaltjänster, till tredje part om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Vid deltagande och slutförande av våra diplomkurser kommer ditt namn, typ av diplom och bild att presenteras på vår webbplats, efter ditt explicita godkännande om detta.

Om FÖRETAGET måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

What Is the Legal Basis for Processing the Data?

FÖRETAGET har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom företagets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av beställningar av varor och tjänster Avtal och rättsliga förpliktelser
Statistik och uppföljning Intresseavvägning
Kontakt med FÖRETAGET Intresseavvägning
Besök och konto på vår webbplats Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Hantering av nyhetsbrev och andra utskick Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)
Hantering av betalningar Avtal och rättslig förpliktelse
Publicering av material på vår webbplats och sociala medier Avtal, intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

How Long Will the Data Be Stored?

FÖRETAGET kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår, kommer uppgifterna att raderas, om detta ej förhindras av avtal eller rättslig förpliktelse.

För kunder kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till sex år i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att spara informationen en längre tid i samband med t ex en rättslig förpliktelse.

Personuppgifter för de som skapat konto på vår webbplats, men ej beställt varor eller tjänster, kommer att raderas inom ett år från registreringen av kontot.

Cookies

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö och ge dig en bättre upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom när det gäller inloggade användare på webbplatsen.

Samtycke till användningen av kakor

Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder kakor genom att trycka på knappen “Acceptera” i meddelandet om användning av kakor som visas på sidan vid första besök och vid jämna mellanrum därefter, och genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att kakor tas emot. Om du väljer att inte tillåta kakor kan du ändå använda våra webbsidor, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Nedan visas status för ditt samtycke att använda kakor på denna webbplats. Du kan när du vill återkalla ditt samtycke.

Cookies are disabled
Accept Cookies by clicking "Accept" in the banner.

What Are Your Rights as Data Subject?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende FÖRETAGET:s behandling av dina personuppgifter. FÖRETAGET ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får FÖRETAGET ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

How Can You as Data Subject Raise A Complaint?

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss via epostadressen sadholmsacademy@gmail.com för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Du har alltid möjlighet att avbeställa våra nyhetsbrev via epost genom avanmälningslänken som finns i varje nyhetsbrev.

Viktiga förändringar i vår personuppgiftspolicy kommer vi att meddela via denna webbplats och via epost (om möjligt). Aktuell version av denna policy hittar du här på vår webbplats.

 

Senast uppdaterad: 2018-08-31.